Obchod s farebnými kovmi. Bronz, mosadz, meď, hliník.

Obchod s farebnými kovmi. Bronz, mosadz, meď, hliník.
Obchod s farebnými kovmi. Bronz, mosadz, meď, hliník.
Obchod s farebnými kovmi. Bronz, mosadz, meď, hliník.
Obchod s farebnými kovmi. Bronz, mosadz, meď, hliník.
Obchod s farebnými kovmi. Bronz, mosadz, meď, hliník.
SERVIS METAL > Katalóg > Mosadz (CuZn37, CuZn39Pb3, CuZn40Pb2, CuZn37Mn3Al2PbSi, CuZn25Al5, …)

Mosadz (CuZn37, CuZn39Pb3, CuZn40Pb2, CuZn37Mn3Al2PbSi, CuZn25Al5, …)

Katalóg mosadz a špeciálna mosadz … na stiahnutie

x

Náš dodávateľský program:

– plechy, dosky, pásy, zvitky, výrezy

– tyče: kruhové, štvorhranné, ploché, šesťhranné, L-profily

– rúry

– ťahané, lisované, kontinuálne liate Gc, odstredivo liate Gz, valcované

X

Zliatiny, medzinárodné normy (*) a príklady ich použitia:


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn39Pb3   423223 CW614N  2.0401 C38500 CZ121-Pb3

Vlastnosti: dobre opracovateľná trieskovým obrábaním na automatoch – automatová mosadz. Tvorí krátku, lámavú triesku. Veľmi dobre tvárniteľná za tepla. Dobrá odolnosť voči atmosferickej korózií.

Použitie: vhodná pre armatúry, skrutky a iné výrobky vyrábané sériovo. Architektúra, zámočníctvo.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn40Pb2  423223 CW617N 2.0402 C38010 CZ122

Vlastnosti: dobre opracovateľná trieskovým obrábaním na automatoch – automatová mosadz. Tvorí krátku, lámavú triesku. Veľmi dobre tvárniteľná za tepla.

Použitie: vhodná pre armatúry, skrutky a iné výrobky vyrábané sériovo.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn39Pb2 CW612N  2.0380 C37700 CZ120

Vlastnosti: dobre opracovateľná trieskovým obrábaním na automatoch – automatová mosadz. Tvorí krátku, lámavú triesku. Veľmi dobre tvárniteľná za tepla

Použitie: vhodná pre armatúry, skrutky a iné výrobky vyrábané sériovo.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn39Pb1 423222 CW610N  2.0372/CuZn39Pb0,5 C36500 CZ123

Vlastnosti: dobre spracovateľná za tepla a čiastočne i za studena. Dobre opracovateľná trieskovým obrábaním na automatoch.

Použitie: hodinársky priemysel, meracie prístroje, klietky válivých ložísk.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn36Pb2As   CW602N   C35330  CZ132    

Vlastnosti: zvýšená odolnosť voči odzinkovaniu.

Použitie: armatúry pre rozvod vody hlavne v prímorských oblastiach.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn36Pb1 423214  

Vlastnosti: dobrá opracovateľnosť za studena, dobre obrobiteľná. Dobrá odolnosť voči korózií v atmosfére. Podlieha koróznemu praskaniu a odzinkovaniu v roztokoch solí a morskej vode. Neodoláva kyanidom a amónnym soliam.

Použitie: výroba krúžidiel, rýpadiel.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn36P3  CW603N 2.0375
C36000
     

X


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn38Pb1 CW607N
   C35000      

Vlastnosti: tvárnosť za tepla dobrá, za studena veľmi dobrá. Veľmi dobrá odolnosť voči atmosferickej korózií. V morskej vode a slaných roztokoch dochádza k odzinkovaniu. Pájkovateľnosť výborná mäkkými pájkami a veľmi dobrá tvrdými pájkami.

Použitie: na výrobu súčastí na vyrábaných na automatizovaných závitorezných výrobných strojoch.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn38Pb2 CW608N
 2.0371  C37700  CZ128    

Vlastnosti: vhodná na zváranie a pájkovanie. Odolná voči atmosferickej korózií, morskej vode, chloridom a pare.

Použitie: hodiny, meracie prístroje, klzné súčasti, ventilové sedlá.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn35Pb2 CW601N
   C34200  CZ119    

X


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn37Pb2  CW606N   C35300
     

X


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn40Mn3Al1  

Vlastnosti: odolná voči korózií, vyššia pevnosť, dobré klzné vlastnosti, dobre tvárniteľná za tepla.

Použitie: armatúry, púzdra, klzné súčasti.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn37Mn3Al2PbSi   CW713R 2.0550/SoMs58Al2/CuZn40Al2
C67420 CZ135
   

Vlastnosti: odolná voči korózií, vyššia pevnosť, dobré klzné vlastnosti, dobrá tvárniteľnosť za tepla.

Použitie: armatúry, púzdra, klzné súčasti.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn40Mn 423234
           

Vlastnosti: odolná voči korózií, tvárniteľná za studena, dobre obrobiteľná.

Použitie: armatúry s vyššou pevnosťou.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn28AlSnMn  

Vlastnosti: dobrá odolnosť voči korózií vplyvom sladkej vody.

Použitie: kondenzátorové rúry tepelných elektrární (kondenzátorová mosadz).


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn20Al2  

Vlastnosti: vyššia odolnosť voči korózií a odzinkovaniu.

Použitie: kondenzátorové rúry tepelných elektrární (kondenzátorová mosadz).


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn28Sn1As  423239  CW706R  2.0470  C44300 CZ111

Vlastnosti: dobrá odolnosť voči korózií.

Použitie: kondenzátorové rúrky tepelných elektrární (kondenzátorová mosadz, tzv. admiralitná mosadz).


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn35Mn3Al2Si  

Vlastnosti: vysoká odolnosť voči opotrebeniu, dobre odolná voči korózií, dobré klzné vlastnosti, vysoká pevnosť.

Použitie: synchrónne krúžky prevodoviek. 


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn35Al5Fe3Mn2 423311            

Vlastnosti: veľmi dobrá odolnosť voči korózií v atmosfére. Neodoláva amónnym soliam a kyselinám. Podlieha odzinkovaniu a koróznemu praskaniu.

Použitie: veľmi namáhané strojné súčasti, matice oporných skrutiek, ozubené kolesá.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn31Mn1Al 423322            

Vlastnosti: veľmi dobrá odolnosť voči korózií v atmosfére.

Použitie: obežné kolesá odstredivých čerpadiel väčších obvodových rýchlostí, ventily, púzdrá, klietky valivých ložísk.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn38Sn1

CuZn38Sn1As

423237  CW717R

CW717R

 2.0530

 C46400

C46500

 CZ114

   

X


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn38SnAl CW715R
 2.0525 C47000
     

X


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn43Pb1Al  CW622N    C38000      

X


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn43Pb2Al CW624N
     CZ130    

X


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn33Pb1,5AlAs CW626N
         

X


 X

Bezolovnatá mosadz

X

ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn5  423200 CW500L
 2.0220/Ms95  C21000 CZ125
   

X


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn10  423201  CW501L  2.0230/Ms90  C22000  CZ101    

Vlastnosti: dobrá chemická odolnosť, veľmi dobrá tvárnosť. Vhodná na zváranie.

Použitie: lovecké nábojníce, súčasti rozbušiek, umelecké a zdobné predmety.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn15  423202  CW502L 2.0240/Ms85
 C23000 CZ102
   

X


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn20  423203 CW503L
 2.0250/Ms80 C24000
 CZ103    

Vlastnosti: dobrá zvariteľnosť a veľmi dobrá spájkovateľnosť tvrdými i mäkkými pájkami.

Použitie: hudobné nástroje, jemné kovové tkaniny, kovové hadice.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn28
CW504L  2.0261  C25600

Vlastnosti: dobrá tvárniteľnosť za studena. Odolná voči korózií v bežných koróznych prostrediach.

Použitie: výroba hudobných nástrojov, chladiarenský priemysel, elektrotechnika. Tlakové valce, lopatky turbín, valce čerpadiel.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn30
 423210 CW505L  2.0265/Ms70 C26000 CZ106

Vlastnosti: dobrá tvárniteľnosť za studena.

Použitie: výroba hudobných nástrojov, chladiarenský priemysel, elektrotechnika, vojenské účely, architektúra-svorníky, nity, pružiny, inštalačný materiál.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn32
  423212  

Vlastnosti: dobrá tvárniteľnosť za studena.

Použitie: výroba hudobných nástrojov, chladiarenský priemysel, elektrotechnika.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn33
 CW506L  2.0280 C26800 CZ107

Vlastnosti: dobrá tvárniteľnosť za studena.

Použitie: výroba hudobných nástrojov, elektrotechnika, chladiarenský priemysel.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn36
   CW507L 2.0335
 C27000  –

Vlastnosti: dobre tvárniteľná za studena ohýbaním, lisovaním, valcovaním, ťahaním. Možnosť pokovovania. Menšia odolnosť voči korózií.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn37
 423213 CW508L  2.0321 C27200 CZ108    

Vlastnosti: dobre tvárniteľná za studena ohýbaním, lisovaním, valcovaním, ťahaním. Možnosť pokovovania. Menšia odolnosť voči korózií.

Použitie: na pružiny a iné súčasti v elektrotechnike, lamelové chladiče automobilov,


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST PN
CuZn40
 423220  

Vlastnosti: dobre tvárniteľná za studena ohýbaním, lisovaním, valcovaním, ťahaním. Možnosť pokovovania. Menšia odolnosť voči korózií.

X


(* uvádzané normy sú ekvivalentné, avšak nemusia byť totožné, môžu sa líšiť)