Obchod s farebnými kovmi. Bronz, mosadz, meď, hliník.

Obchod s farebnými kovmi. Bronz, mosadz, meď, hliník.
Obchod s farebnými kovmi. Bronz, mosadz, meď, hliník.
Obchod s farebnými kovmi. Bronz, mosadz, meď, hliník.
Obchod s farebnými kovmi. Bronz, mosadz, meď, hliník.
Obchod s farebnými kovmi. Bronz, mosadz, meď, hliník.
SERVIS METAL > Katalóg > Bronz > Cínový a červený bronz (CuSn8, CuSn6, CuSn12, CuSn7Zn4Pb7, CuSn10P…)

Cínový a červený bronz (CuSn8, CuSn6, CuSn12, CuSn7Zn4Pb7, CuSn10P…)

Katalóg – CuSn8, CuSn6 … na stiahnutie

X

Katalóg Rg7, CuSn12 … na stiahnutie

 x

Náš dodávateľský program:

– plechy, dosky, výrezy, zvitky, pásy, bloky

– tyče: kruhové, štvorhranné, ploché, šesťhranné

– rúry

– drôt

– ťahané, lisované, kontinuálne Gc a odstredivo liate Gz, valcované, kované

x

Zliatiny, medzinárodné normy (*) a príklady ich použitia:


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST AFNOR
CuSn8  423018  CW453K CuSn8/2.1030/SnBz8 C52100 PB104

 Vlastnosti: vysoká pevnosť a koroziodolnosť, dobré klzné vlastnosti. Veľmi dobrá tvárniteľnosť, zvariteľnosť a spájkovateľnosť mäkkými aj tvrdými spájkami.  Výborne odoláva priemyselnej, banskej a morskej atmosfére, pitnej, morskej a kondenzačnej vode, benzínu, nafte, oleju.

Použitie: v strojárenstve: pre vodiace, klzné a ložiskové púzdra, pružiny, membrány, svorníky, spojky,… V elektrotechnike: konektory, poistky, vypínače,… Vhodná pre umelecké účely (sochy, zábradlia,…). Používa sa na náročnejšie účely ako CuSn6.

Náš dodávateľský program: rúry, kruhové tyče, štvorhranné tyče, šesťhranné tyče, ploché tyče, plechy, zvitky, dosky, drôty

Spôsob výroby: lisované, ťahané, kontinuálne liate Gc, odstredivo liate Gz


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST AFNOR
CuSn6  423016  CW452K CuSn6/2.1020/SnBz6 C51900 PB103

Vlastnosti: veľmi dobrá tvárniteľnosť.  Zvariteľnosť – výborná pri elektrickom odporovom zváraní na tupo, dobrá – ostatnými odporovými spôsobmi, podmienená – plameňom a obalenou elektródou. Veľmi dobrá spájkovateľnosť mäkkými aj tvrdými spájkami. Veľmi dobre odoláva atmosferickej korózií v priemyselnej aj prímorskej oblasti.

Použitie: v strojárenstve: pre vodiace, klzné a ložiskové púzdra, pružiny, membrány, svorníky, spojky,… V elektrotechnike: konektory, poistky, vypínače,… Vhodná pre umelecké účely (sochy, zábradlia,…).

Náš dodávateľský program: rúry, kruhové tyče, štvorhranné tyče, šesťhranné, tyče, ploché tyče, plechy, zvitky, dosky, drôty

Spôsob výroby: lisované, ťahané, kontinuálne liate Gc, odstredivo liate Gz


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST AFNOR
CuSn12  423123  CC483K G-CuSn12/2.1052/SnBz12 C90800 PB2

Vlastnosti: vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou proti korózií v atmosfére, vo vode a v neutrálnych solných roztokoch s výnimkou roztokov amónnych solí a kyanidov. Dobrá zabiehavosť. Dobrá zvariteľnosť

Použitie: Vhodná pre súčasti s dobrou pevnosťou, namáhané trením pri malých rýchlostiach do 5 m.s-1 alebo značne dynamicky zaťažené pri teplotách do 150 stupňov Celzia, pre vysoko namáhané vence ozubených kolies, skrutkové matice, sedlá čerpadiel, obežné a rozvádzacie kolesá napájačiek, vysokotlaké čerpadlá, vysokotlaké armatúry do 30 at.

Náš dodávateľský program: rúry, kruhové tyče, štvorhranné tyče, šesťhranné, tyče, ploché tyče, bloky, výrezy z blokov

Spôsob výroby: kontinuálne liate Gc, odstredivo liate Gz


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST AFNOR
CuSn7Zn4Pb7  –  CC493K G-CuSn7ZnPb/2.1090/Rg7 C93200

Vlastnosti: veľmi dobrá odolnosť voči atmosferickej korózií, morskej vode, vykurovacím a strojným olejom, benzínu a zemnému plynu. Zváranie nie je odporučené. Spájkovateľnosť výborná mäkkými spájkami.

Použitie: klzné ložiská a vodiace púzdra

Náš dodávateľský program: rúry, kruhové tyče, štvorhranné tyče, šesťhranné, tyče, ploché tyče, bloky, výrezy z blokov

Spôsob výroby: kontinuálne liate Gc, odstredivo liate Gz


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS GOST AFNOR
CuSn10  423119  CC480K G-CuSn10/2.1050/SnBz10 C90700 CT1

Vlastnosti: vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou proti korózií v atmosfére, vo vode a neutrálnych solných roztokoch s výnimkou roztokov amónnych solí a kyanidov.

Použitie: strojné súčasti namáhané trením pri veľkých tlakoch, tepelne namáhané. Obežné kolesá čerpadiel, tlakové matice.

Náš dodávateľský program: rúry, kruhové tyče, štvorhranné tyče, šesťhranné, tyče, ploché tyče

Spôsob výroby: kontinuálne liate Gc, odstredivo liate Gz


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS PN AFNOR
CuSn12  423123  CC483K G-CuSn12/2.1052/SnBz12 C90800 PB2  B101

Vlastnosti:

Použitie: na súčasti vystavené treniu pri vysokých tlakoch. Púzdra ojničných ložísk, púzdra a ložiská vystavené veľkým tlakom, ozubené kolesá, prstence, guľové uloženia medzi prírubami čerpadiel. Neodporúča sa na dlhé ložiská.

Náš dodávateľský program: rúry, kruhové tyče, štvorhranné tyče, šesťhranné, tyče, ploché tyče

Spôsob výroby: kontinuálne liate Gc, odstredivo liate Gz


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS PN AFNOR
CuSn10Zn2  423138 G-CuSn0Zn/2.1086/Rg10 C90500

Použitie: púzdra pre stredné tlaky  a menšie klzné rýchlosti, púzdra vedľajších ojníc.

Náš dodávateľský program: rúry, kruhové tyče, štvorhranné tyče, šesťhranné tyče, ploché tyče.

Spôsob výroby: kontinuálne liate Gc, odstredivo liate Gz.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS PN AFNOR
CuSn11Pb2  CC482K G-CuSn12Pb/2.1061 C92500

Vlastnosti: odolný voči morskej vode a korózií. Dobrá odolnosť voči opotrebeniu. Veľmi dobrá obrobiteľnosť.

Použitie: klzné lišty, ložiská.

Náš dodávateľský program: rúry, kruhové tyče, štvorhranné tyče, šesťhranné tyče, ploché tyče.

Spôsob výroby: kontinuálne liate Gc, odstredivo liate Gz.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS PN AFNOR
CuSn12Ni2  CC484K G-CuSn12Ni/2.1060 C91700 CT2

Vlastnosti: veľmi dobrá odolnosť  proti korózií v atmosfére, vo vode a v neutrálnych soľných roztokoch s výnimkou roztokov amónnych solí a kyanidov.

Použitie: vhodné pre odliatky vystavené treniu pri rýchlostiach menších než 5 m/s, vystavené veľkému dynamickému zaťaženiu, pre teploty 120-150 ºC, vence ozubených a skrutkových kolies, tlakové matice, klzné ložiská,….

Náš dodávateľský program: rúry, kruhové tyče, štvorhranné tyče, šesťhranné tyče, ploché tyče.

Spôsob výroby: kontinuálne liate Gc, odstredivo liate Gz.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS PN AFNOR
CuSn5Zn5Pb5  423135  CC491K G-CuSn5ZnPb/2.1096/Rg5 C83600 LG2

Vlastnosti: veľmi dobrá odolnosť voči atmosferickej korózií, morskej vode, vykurovacím a strojným olejom, benzínu a zemnému plynu. Zváranie nie je odporučené. Spájkovateľnosť výborná mäkkými spájkami.

Použitie: klzné ložiská a vodiace púzdra.

Náš dodávateľský program: rúry, kruhové tyče, štvorhranné tyče, šesťhranné, tyče, ploché tyče, bloky, výrezy z blokov.

Spôsob výroby: kontinuálne liate Gc, odstredivo liate Gz.

ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS PN AFNOR
CuSn8Pb3Zn6 423137
 

Vlastnosti: vyznačuje sa dobrou odolnosťou voči korózií v atmosfére, vo vode a v neutrálnych solných roztokoch s výnimkou solí amónnych roztokov a kyanidov.

Použitie: armatúry vystavené treniu a koróznym účinkom, na panve a púzdra pre ložiská obrábacích strojov, čerpadiel.

Náš dodávateľský program: rúry, kruhové tyče, štvorhranné tyče, šesťhranné, tyče, ploché tyče, bloky, výrezy z blokov.

Spôsob výroby: kontinuálne liate Gc, odstredivo liate Gz.


ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS PN AFNOR
CuSn8P
 CW459K
X

ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS PN AFNOR
CuSn5
 CW451K
X

ISO ČSN/STN  EN  DIN UNS BS PN AFNOR
CuSn4
 CW450K
 X

(* uvádzané normy sú ekvivalentné, avšak nemusia byť totožné, môžu sa líšiť)